• Torsit Hijsinstallaties

Alleen EKH-keurmeester ‘aantoonbaar deskundig’

Keuren Radio Kootwijk

Hijs- en hefmiddelen moeten minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door iemand die aantoonbaar deskundig is. Dat zegt de Nederlandse wet. Maar wat is ‘aantoonbaar deskundig’? De meningen blijken nog wel eens verdeeld. Absoluut ten onrechte, menen de professionals van de Vereniging EKH. Jaren geleden tenslotte zette de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) een certificatiesysteem op voor de vakbekwaamheid van de Keurmeester Hijsgereedschappen. Dat deed ze mét steun van de overheid én gebruikmakend van de deskundige inbreng van EKH. In september 2012 werden door diezelfde TCVT de door TCVT-keurmeesters te hanteren voorschriften gebaseerd op de EKH-werkvoorschriften. Degelijk opgeleid Dat alles stelt hoge eisen aan de EKH-keurmeesters. Zij worden echt degelijk opgeleid. Deelnemers aan de opleiding ‘Onder de haak’ volgen maar liefst 6 dagdelen theorie, 6 dagdelen praktijk, 1 dagdeel communicatie, 1 dagdeel instructie trekbank en 2 dagdelen herhaling en examenoefening. Voor ‘Boven de haak’ is dat: 4 dagdelen theorie, 2 dagdelen praktijk, 2 dagdelen NEN 3140 theorie en praktijk, 1 dagdeel communicatie en 1 dagdeel examenvoorbereiding. Examens worden bovendien afgenomen door het onafhankelijke NECV, de eindtermen worden beheerd door een onafhankelijke Waarborgcommissie. Als onderdeel van de kwaliteitsborging vindt eens per 5 jaar hercertificatie plaats en nemen keurmeesters tussentijds deel aan terugkomdagen voor bijscholing. Werkgever verantwoordelijk Dat alles staat in schril contrast tot instituten die voor hun opleidingen een schamele 2 dagen uittrekken. Zij maken handig gebruik van enkele mazen in de wetgeving en voldoen daardoor zeker niet aan TCVT-certificatieschema’s. Als werkgever bent én blijft u echter verantwoordelijk voor de veiligheid van uw mensen. U moet voor inspectie en keuring op zoek naar die ‘aantoonbaar deskundige’ partner. Maar let op: goedkoop is vaak duurkoop. Alléén keurmeesters met een EKH-certificaat (persoonsgebonden én volgens ISO 17024 geaccrediteerd door DNV-GL) kunnen met recht zeggen dat ze de deskundigheid bezitten die de wet eist. En alleen hún inzet is voor de Inspectie SZW en voor verzekeraars voldoende als er onverhoopt toch iets misgaat.


Bron: EKH nieuwsbrief


92 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Mogelijke storing op 15 maart door onderhoud netbeheerder

In verband met onderhoud door onze netbeheerder zijn wij maandag 15 maart slecht bereikbaar. Wanneer: maandag 15 maart 2021 van 08:30 - 16:00 uur Indien ons standaard telefoonnummer niet werkt kunt u

UITGELICHT

CONTACT