top of page

ONDER DE HAAK 

Naast inspectie en onderhoud aan uw kranen kan Torsit Hijsinstallaties u ook behulpzaam zijn bij de jaarlijkse keuring en periodieke certificering van uw hijs- en hefmiddelen. Hiervoor beschikken wij over een geijkte trekbank. Groot voordeel hiervan is dat alles op het gebied van hijsen/heffen door één en dezelfde leverancier kan worden uitgevoerd.

 

Grote doorloopsnelheid

Tijdens de inspectie van de kranen kunnen gelijktijdig de hijsmiddelen visueel gecontroleerd worden. Die hijsmiddelen die voor certificering en/of reparatie in aanmerking komen, kunnen door onze monteurs worden meegenomen, hetgeen de doorloop snelheid in grote mate bevordert.

Keuringstermijnen

Hijs- en hefmiddelen worden gezien als arbeidsmiddel en dienen zo vaak als nodig echter minimaal jaarlijks geïnspecteerd en/of gekeurd te worden. De keuringsinterval wordt bepaald door het soort hijsmiddel. In onderstaande tabel staan de juiste keuringstermijnen voor de diverse hijs - en hefmiddelen.

Na inspectie en/of keuring wordt het item voorzien van een datumsticker en wordt een aantekening gemaakt op het certificaat of beproevingsrapport. Ook wordt het item voorzien van een jaarkleur, zodat in een oogopslag te zien is in welk jaar de laatste inspectie en /of keuring heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor de tabel ‘IMO Jaarkleuren’.

 

Extra informatie EKH

Hieronder treft u het handboek ‘Hijs- en hefmiddelen’ aan. Deze verschaft u veel informatie over de bedrijfsvoering van hijs- en hefgereedschappen. 

bottom of page