top of page

ATEX 

Torsit Hijsinstallaties ontwerpt, bouwt en levert naast de standaard hijsinstallaties ook explosieveilige hijsinstallaties. Explosieveilige hijsinstallaties worden veelal klantspecifiek ontworpen en vragen veel kennis en aandacht. De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

 

De richtlijn is zowel van toepassing op bovengrondse als op ondergrondse installaties (mijnen). De werkgever is wettelijk verplicht een inventarisatie te maken of, en zo ja,  welke explosierisico’s er binnen het bedrijf kunnen optreden. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een lakspuitcabine, de verwerking van alcohol of juist het werken met droge producten met veel stofvorming, dienen deze risico’s te worden vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument en moeten alle installaties, gereedschappen en hulpmiddelen in de bewuste ruimte aan deze richtlijnen  voldoen.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Elektrisch

Er zijn diverse mechanische aandrijfmogelijkheden zoals pneumatische, hydraulische, elektrisch en handmatige. In de hijs- en heftechniek wordt er meestal gekozen voor een elektrische of pneumatische aandrijvingsvariant. 

Pneumatisch

Indien er mogelijkheden zijn voor pneumatische aandrijvingen, wordt hier omwille van prijstechnische redenen vaak voor gekozen. Technisch gezien is deze variant goed en betrouwbaar toe te passen. Wij kunnen dit met u bespreken.

Overige

Handmatige bediening is ook een mogelijkheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld handkettingen, handtakels, kleine handlieren, etc. Vaak worden deze  toegepast als dagelijks gebruik niet aan de orde is.

bottom of page