top of page

CERTIFICERING 

Torsit Hijsinstallaties BV, is ISO 9001:2015, VCA en EKH gecertificeerd.

 

ISO 9001 is veruit de meest bekende en ingezette norm voor kwaliteitsmanagement die wij elk jaar glansrijk doorlopen en getoetst worden op een degelijk en goed werkend kwaliteitsorganisatie. Dagelijks werken wij met veiligheid in de meest uiteenlopende projecten op het gebied van hijsen. Dit vraagt om deskundigheid, maar ook om dagelijkse reflectie en controle. Ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001 is daarbij ‘leading’.  

 

VCA gecertificeerde bedrijven

Opdrachtgevers werken graag samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Veel overheden en vooral grote opdrachtgevers stellen het certificaat zelfs verplicht in hun aanbestedingsprocedures. Dan weten ze zeker dat de bedrijven die zij inhuren, werken volgens de algemeen geldende veiligheid-, gezondheid- en milieuprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Ook onze technici zijn op persoonlijke titel VCA gecertificeerd.

EKH kent naast de persoonsgebonden certificatie van onze keurmeesters ‘Onder- en boven de haak’ de certificatie van het EKH-bedrijf zelf. Om EKH gecertificeerd te kunnen worden moet een lid ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) gecertificeerd zijn. Wij voldoen aan alle eisen en werken volgens de EKH-werkvoorschriften. Wij zijn dus  geautoriseerd om naast het inspecteren en keuren van alle hijs- en hefmiddelen, deze te mogen beproeven en te certificeren.

​Bekijk hieronder de certificaten met betrekking tot; ISO-9001, VCA en EKH.

bottom of page