top of page

BOVEN DE HAAK 

De werkzaamheden bij een keuring bestaan uit het controleren van de kraaninstallatie overeenkomstig het ‘EKH-keuringsrapport’ en de ‘EKH-werkvoorschriften keurmeester hijskranen’. Als basis voor de keuring geldt het controleren of de gehele kraaninstallatie aan de bestaande wettelijke normen en voorschriften voldoet (artikel 6.d van het Warenwetbesluit machines en Arbobesluit artikel 7.19).

Dynamische beproeving
Onderdeel van de kraankeuring is tevens een jaarlijkse beproeving van de kranen met een testgewicht (Arbobesluit artikel 7.4a en Warenwetbesluit artikel 6.d). Deze dynamische beproeving wordt uitgevoerd met 110% van de maximale bedrijfslast (125% bij kettingtakels) om de juiste werking van de overlastbegrenzing (slipkoppeling) alsmede de goede werking van de hijsrem te controleren.

 

De uitkomst van deze beproeving wordt vermeld op het keuringsrapport en/of in het kraanboek. Indien u de beproeving niet laat uitvoeren, wordt dit eveneens op het keuringsrapport vermeld. U voldoet dan niet aan de eerder genoemde wetsartikelen.

Keuringstermijnen

Alle hijsinstallaties moeten regelmatig gekeurd worden maar hebben verschillende intervallen. In onderstaande tabel staan de juiste keuringstermijnen voor diverse hijsinstallaties.

 

Na keuring van de kraan wordt een datumsticker op de kraan aangebracht, en bij goedkeuring tevens een goed keuringssticker. Ook kunnen wij de hijsinstallatie (bijvoorbeeld de hijshaak) voorzien van een jaarkleur, zodat in ieder geval te zien is in welk jaar de laatste keuring heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor de tabel ‘IMO Jaarkleuren’.

 

Extra informatie EKH

Hieronder treft u onder andere het handboek ‘Cahier B12’ aan. Deze verschaft u naast de norm NEN 3140 ook veel informatie over de bedrijfsvoering van hijskranen en hijswerktuigen. Waarom moeten takels, hijskranen, enzovoort gekeurd worden. Zie hiervoor de brochure ‘Daarom!’.

bottom of page