top of page
  • Torsit Hijsinstallaties

Volg onze EKH-keurmeesters | deel I - Algemeen


Volg onze EKH-keurmeesters bij het keuren van hijsinstallaties. In deze speciale blogreeks nemen wij u maandelijks mee achter de schermen van een keuring.


Elke maand lichten wij een klein deel van het keuringsrapport voor u uit. Deze maand is er gekozen voor het kopje 'Algemeen'.Wat staat er onder het kopje 'Algemeen'?

Dit spreekt voor zich. Onder het kopje 'Algemeen' worden de algemene en administratieve zaken getoetst. Hieronder vindt u een overzicht:


1. Kraanboek aanwezig

2. Staalkabelcertificaat

3. Laskettingcertificaat

4. Lasthaakcertificaat

5. Overzichtstekeningen

6. Schema's

7. Berekening lastdragende delen

8. Toegang voor onderhoud

9. Onderhouds-/bedieningsvoorschriften

10. EG-verklaring (CE)

11. Draaglast aanduiding

12. Functietest beveiligingen

13. Controle verlichting


De focus in deze blog ligt op 'Kraanboek aanwezig', 'Onderhouds /bedieningsvoorschriften', 'Functietest beveiligingen'.


Kraanboek aanwezig

Voor hijskranen met een bedrijfslast vanaf twee ton dient een kraanboek aanwezig te zijn. In het kraanboek worden de resultaten van de jaarlijkse keuringen vermeld. Tevens worden de wijzigingen in opstelling, onderhoud en vervangingen hierin genoteerd.


Onze EKH-keurmeesters zijn getraind om het gebruik te kunnen beoordelen, maar zonder historische gegevens over onderhoud en vervangingen is een juiste risicobeoordeling lastig.


Voor een goed oordeel is een kraanboek met daarin alle historische gegevens en certificaten van de hijskraan noodzakelijk.

Onderhouds-/bedieningsvoorschriften (SWP) SWP (Safe working Period) is de theoretische gebruiksduur. Deze dient door de fabrikant vermeld te worden in de handleiding.


Fabrikanten bepalen aan de hand van ontwerpcriteria de FEM-groepindeling die past bij de theoretische gebruiksduur van tien jaar. Afhankelijk van het gebruik, gedurende die tien jaar, zal de theoretische levensduur moeten worden bepaald, conform de SWP-berekening.


Voor een exacte berekening van de SWP is door de EKH een berekening geformuleerd. Deze berekening staat ook in de onderhoudsvoorschriften van de meeste fabrikanten omschreven. De formule is opgebouwd uit een aantal factoren zoals hijssnelheid, hijshoogte, gebruiksfrequentie en lastspectrum.


Sommige takels/kranen zijn voorzien van een black box die van 100 naar 0 telt. Dan is het een kwestie van uitlezen en de restlevensduur noteren (en bij 0 zal dus de volledige revisie uitgevoerd moeten worden. Op de eerste afbeelding ziet u een voorbeeld van een black box.


Functietest beveiligingen

Alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen op de kraan dienen te functioneren. De werking van alle kraanbewegingen en de eindschakelaars (mechanisch en elektrisch) moet worden gecontroleerd zonder testgewichten (eventueel met een geringe last), te weten:


• hijsen en strijken volledig; • katrijden links en rechts volledig; • kraanrijden vooruit en achteruit volledig; • noodstopknop; • overige beveiligingen, bijvoorbeeld inblokbeveiliging of kat- en kraanbuffers.


279 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

UITGELICHT

CONTACT
bottom of page