top of page

EXTRA INFORMATIE INSPECTIE EN KEURING 

Torsit Hijsinstallaties inspecteert en keurt alle hijs- en hefmiddelen, zowel ‘boven’ als ‘onder’ de haak; dus naast standaard hijs- en hefmiddelen ook klantspecifieke en explosieveilige hijs- en hefmiddelen.

 

Bij ons zijn competente en (EKH) gecertificeerde technici, keurmeesters en monteurs werkzaam. Neem contact met ons op voor een afspraak. 

 

Definities, begrippen en vakjargon​

De definities en begrippen met betrekking tot inspectie en keuring worden dikwijls door elkaar gehaald. Torsit Hijsinstallaties is aangesloten bij de branchevereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen) en wil u hierin meer duidelijkheid verstrekken:

 • een inspectie is een visueel onderzoek of een hijs- en hefmiddel veilig te gebruiken is tot de volgende inspectie;

 • een keuring is een opname en beoordeling van de toestand van een hijs- en hefmiddel door middel van metingen, non-destructieve onderzoeksmethoden of beproevingen.   

 

Welke hijs- en hefmiddelen vallen hieronder?
Onder hijs- en hefmiddelen verstaan we zowel de hijs- en hefgereedschappen als de hijs- en hefwerktuigen.​

Hijswerktuigen:

 • bovenloopkranen

 • kolom- en wandzwenkkranen

 • monorailkranen

 

Hijs- en hefgereedschappen:

 • hijsbanden

 • staalstroppen

 • kettingwerk

 • traversen

 • hijsklemmen


Voor beide groepen hijs- en hefmiddelen zijn specifieke inspectie en keuringseisen vastgelegd. De basis hiervoor vormen de wettelijke eisen en normen alsmede de voorschriften van de fabrikant. De EKH heeft deze eisen, normen en voorschriften vertaald naar werkvoorschriften waarin gedetailleerd staat beschreven hoe de EKH-keurmeester de hijs- en hefmiddelen moet inspecteren en/of keuren. Voor de gebruikers heeft de EKH twee handboeken geschreven; ‘Bedrijfsvoering hijs- en hefgereedschappen’ en ‘Bedrijfsvoering hijskranen en hijswerktuigen’.

Wie mogen hijs- en hefmiddelen inspecteren en/of keuren?

In de wetgeving wordt aangegeven dat uw hijsapparatuur minimaal een keer per jaar door een deskundige moet worden geïnspecteerd. De wet omschrijft echter niet wat een deskundige is. U bent echter wel 100% verantwoordelijk voor de veiligheid binnen uw bedrijf. Bij calamiteiten moet u achteraf aantonen dat de hijs- en hefmiddelen door een deskundige zijn geïnspecteerd en/of gekeurd.

 

De EKH keurmeesters zijn deskundig; de EKH heeft voor het inspecteren en keuren van hijs- en hefmiddelen een omvangrijk en specifiek opleidingsprogramma samengesteld. Na de opleiding volgt een theorie- en praktijkexamen; nadat de kandidaat voor beide examens is geslaagd, ontvangt hij een persoonsgebonden certificaat en mag hij zich officieel keurmeester noemen. Een veilig gevoel naar de diverse instanties, zoals verzekeraars.

 

Ook aan de bedrijven die zich bij de EKH hebben aangesloten worden eisen gesteld: ​

 • een EKH erkend bedrijf is ISO-gecertificeerd;

 • wordt jaarlijks zelf gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut;

 • ondergaat steekproefsgewijze controle van zijn keurmeesters;

 • werkt integer en vakkundig.

De frequentie waarmee de hijs- en hefmiddelen moeten worden geïnspecteerd c.q. gekeurd, zijn door de EKH in een tabel vastgelegd. Deze tabel is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgenomen in het Arbo-informatieblad AI 17.

 

Voor een goede borging voorziet de EKH in een onafhankelijke geschillencommissie, een klachtencommissie en een waarborgcommissie.

Hieronder treft u twee tabellen met keuringsoverzichten ‘boven’ en ‘onder’ de haak aan. Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, wij informeren u graag nader.

TABELLEN

1_2.png
2_1.png
keuringstermijn overzicht.png
bottom of page