Keuring

Hijsmiddelen dienen volgens het ARBO besluit jaarlijks te worden gekeurd. Daarnaast dienen de meeste hijsmiddelen jaarlijks of vierjaarlijks te worden beproefd. Torsit Hijsinstallaties is lid van de EKH (erkende Keuring bedrijfen Hijs- en hefmiddelen) en voert de inspecties volgens de richtlijnen van de EKH uit. Tijdens inspectie kunnen, waar nodig, componenten worden vervangen, zodat de hijsmiddelen weer veilig kunnen worden ingezet.

ekh