Certificeren

Hijsmiddelen dienen te zijn voorzien van een certificaat; de Arbowet verplicht het bezit van een “bewijsstuk”, waarop onderzoeken en beproevingen zijn vermeld.
Nieuw te leveren hijsmiddelen worden door ons altijd met EKH-certificaat geleverd.
Bij herkeuring wordt het bestaande certificaat verlengd.
Indien er geen certificaat (meer) aanwezig is, kan Torsit een nieuw certificaat verstrekken.
In een aantal gevallen zal hieraan een beproeving en/of berekening vooraf moeten gaan

ekh