Reparatie

Kleine reparaties aan de hijswerktuigen worden dikwijls tijdens de keuring (in overleg met de klant) uitgevoerd.
Ditzelfde geldt voor urgente reparaties waarbij de veiligheid en/of inzetbaarheid van de kraan in het geding is. Indien uit de keuring blijkt dat er (omvangrijkere) reparaties aan de hijsinstallaties dienen te worden uitgevoerd, worden deze voor uitvoering met de klant besproken en ontvangt de klant eerst een kostenopgave.